Organizace turnajů 2017/2018
1. TOP HL (pro kategorie U12-U8)
2. O pohár starosty Smilovic (pro kategorii U7)

 • organizátor turnaje: SC Smilovice z.s.
 • manažer turnaje (přihlášky): Tomáš Červenka
 • kontakt: tel. 732 572 057
 • email t.cervenkasport@seznam.cz
 • aktuální informace na stránkách turnaje.sportcentrum-smilovice.cz

Základní informace:
Turnaj fotbalových přípravek v sálové kopané:

 • HLP liga je tvořena 3 samostatnými turnaji v každé věkové kategorii (ročníky 2006, 2007, 2008 a 2009)
  "O pohár starosty Smilovic" - samostatná soutěž 3 turnajů pro nejmladší kategorii (2010)
 • hraje se o putovní pohár
 • dále budou uděleny poháry a diplomy v jednotlivých kategoriích
 • bude vyhlášen nejlepší hráč, střelec a brankář v každé kategorii

Propozice HLP - halová liga přípravek (pro roč.2006-2009)

 • Místo: Sportcentrum Smilovice, Smilovice 168, 73955
 • Družstva: soupiska max. 10 + 2 hráči
 • Počet hráčů: 4 + 1
 • Branky: 5x2 m
 • Míče: velikost č. 4
 • Hrací doba: 1 x 15 minut
 • Hrací systém ligy:
 •     ligu hrají přípravky dle ročníků narození 2006-2009
 •     každý ročník sehraje ve své kategorii celkem 3 turnaje
 •     za umístění v rámci turnaje se přidělují body do celkové tabulky ligy
 •     vyhlášení nejlepších družstev pro jednotlivé ročníky proběhne po třetím kole
 •     za vítězství v celkovém pořadí ligy získá tým na celý rok putovní pohár, vyhlášení proběhne po posledním turnaji dne 12. 3. 2017
 • Hrací systém jednotlivých turnajů:
 •     jedna skupina po 7 družstvech, hraje se každý s každým
 •     1. místo v turnaji = 7 bodů, 2. místo = 6 bodů…. 7. místo = 1 bod
 •     hraje se dle pravidel sálové kopané
 •     čas zahájení jednotlivých turnajů – 9:00
 •     předpokládaný čas ukončení – 15:00
 • Startovné:
 •     1400,- /tým/turnaj nebo hromadně do 31. 10. 2016 -  3900,-/tým/3 turnaje
 •     Týmy mohou startovné uhradit fakturou, nebo po předchozí dohodě s manažerem turnaje hotově na místě
 •     V ceně startovného je pronájem haly a šaten, rozhodčí, oběd, poháry na každém turnaji, ceny + medaile na závěrečném vyhodnocení po posledním turnaji

Propozice OPS - O pohár starosty Smilovic (pro roč. 2010 a ml.)

 • Místo: Sportcentrum Smilovice
 • Družstva: soupiska max. 10 + 2 hráči
 • Počet hráčů: 4 + 1
 • Branky: 3 x 2 m
 • Míče: velikost č. 3
 • Hrací doba: 1 x 15 minut
 • Hrací systém ligy:
 •     Ligu hrají přípravky ročníků narození 2010 a mladší
 •     Hrají se celkem 3 turnaje
 •     Za vítězství v celkovém pořadí ligy získá tým na celý rok putovní pohár, vyhlášení proběhne po posledním turnaji dne 19. 3. 2017
 • Hrací systém jednotlivých turnajů:
 •     Dvě skupiny po 5ti družstvech
 •     Hraje se současně na dvou hřištích vybavených florbalovými mantinely 
 •     Hraje se ve skupině každý s každým, následně 5.A  proti 5.B o 9. místo 4.A proti 4.B o 7.místo atd.
 •     1. místo v turnaji = 10 bodů, 2. místo = 9 bodů…. 10. místo = 1 bod
 •     hraje se dle pravidel sálové kopané
 •     čas zahájení jednotlivých turnajů – 9:00
 •     předpokládaný čas ukončení – 13:30
 • Startovné:
 •     1300,- /tým/turnaj nebo hromadně do 30. 11. 2016 -  3600,-/tým/3 turnaje
 •     Týmy mohou startovné uhradit fakturou, nebo po předchozí dohodě s manažerem turnaje hotově na místě
 •     V ceně startovného je pronájem haly a šaten, rozhodčí, oběd, poháry na každém turnaji, ceny + medaile na závěrečném vyhodnocení po posledním turnaji

Upozornění:

Přihlášenému družstvu, které se  z nějakých důvodů nedostaví na turnaj a neomluví se s předstihem alespoň 5-ti pracovních dní, bude startovné fakturováno v plné výši a družstvo bude vyškrtnuto z dalšího průběhu HLP/OPS!!!


Hodnocení HLP/soutěž O pohár starosty Smilovic

Hodnocení v rámci turnaje:

 • za každý zápas: vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů
 • pořadí v tabulce určuje počet bodů za zápasy, při rovnosti bodů rozhoduje: 
  - vzájemný zápas (pokud má stejný počet bodů více mužstev, rozhoduje se podle minitabulky vzájemných zápasů)

  - větší počet vstřelených branek
  - menší počet obdržených branek
 • konečná tabulka turnaje je sestavena:
  - podle zápasů o umístění (10 účastníků)
  - podle pořadí v tabulce o umístění (8 účastníků)
  - podle tabulky vzájemných zápasů (7 a méně účastníků)  
 • za umístění v končené tabulce turnaje jsou uděleny body pro vyhodnocení dané kategorie (viz dále)
  Body v turnaji jsou udělovány podle počtu přihlášených družstev (např. na turnaj je přihlášeno 6 mužstev, pak za první místo je týmu přiděleno 6 bodů, za druhé místo 5 bodů atd.) Družstvo, které je přihlášeno, ale turnaje se nezúčastní obdrží 0 bodů.

Hodnocení jednotlivé kategorie (vyhodnocení za 3 turnaje):

 • pořadí v každé kategorii určuje:
  - počet bodů za umístění v konečné tabulce jednotlivých turnajíů (viz výše)
  - větší počet vstřelených branek
  - menší počet obdržených branek
  - los
 • dále je v rámci každé kategorie vyhlašován nejlepší hráč, střelec a brankář

Celkové hodnocení HLP (vyhodnocení za všechny turnaje všech kategorií):

 • pořadí v tabulce celé HLP určuje součet bodů za umístění týmů v turnajích jednotlivých kategoriích, při rovnosti bodů rozhoduje
  1. součet vstřelených branek ve všech kategoriích
  2. menší počet obdržených branek ve všech kategoriích

Celkové hodnocení soutěže O pohár starosty Smilovic (vyhodnocení za všechny turnaje ročníku 2010):

 • pořadí v tabulce celé soutěže určuje součet bodů za umístění týmů v jednotlivých turnajích, při rovnosti bodů rozhoduje
  1. součet vstřelených branek ve všech kategoriích
  2. menší počet obdržených branek ve všech kategoriích

Další organizační informace:

 • hráči a trenéři používají obuv na sálovou kopanou (světlá podrážka)
 • hráči musí být povinně vybaveni chrániči holení
 • pro rodiče jsou k dispozici návleky
 • mužstva, která mají zájem o obědy, kontaktujte manažera turnaje
 • za chování hráčů zodpovídají trenéři a vedoucí mužstev
 • během turnaje není k dispozici zdravotník, hráči hrají na vlastní nebezpečí
 • tabulky a soupisky budete mít k dispozici na recepci a na webových stránkách

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte manažera turnaje.